Viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ buvo įsteigta 2003 m. balandžio 16 d. Įstaigos steigėjas – UAB “Litagros prekyba”, priklausanti „Litagros“ įmonių grupei ir remianti fondą nuo jo įsteigimo. Fondas nuo savo veiklos pradžios glaudžiai bendradarbiauja su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejumi specialistais.

Įstaigos tikslas – rūpintis biologinės įvairovės ir aplinkos išsaugojimu Lietuvoje, populiarinti gamtosaugos ir gamtotvarkos idėjas visuomenėje. Siekdamas šio tikslo, fondas padeda plėtoti mokslinę, praktinę ir informacinę gamtosauginę veiklą, teikia siūlymus valstybės institucijoms priimant įstatymus, vykdo praktinius retų ir nykstančių rūšių išsaugojimo darbus. Nuo organizacijos įkūrimo iki šiol vykdomas tęstinis “Jūrinių erelių apsaugos Lietuvoje” projektas.